Ny veileder om sikkerhetsstyringssystem

SJTs nye veileder retter seg mot virksomheter som driver taubaner og fornøyelsesinnretninger.

Publisert: 01.04.2019   Endret: 01.04.2019

Veilederen skal bidra til at virksomheten jobber målrettet, styrt og dokumentert med å forebygge skader på personer, anlegg og materiell. Den skal gi en grunnleggende forståelse av hva et sikkerhetsstyringssystem er. Virksomheten skal også forstå hva som minimum kreves for å etablere eller oppdatere et sikkerhetsstyringssystem. Veilederen gir også forslag til hvordan arbeidet med å etablere et sikkerhetsstyringssystem kan begynne. Virksomhetene har et selvstendig ansvar for å kjenne og etterleve gjeldende lover og forskrifter. Derfor har ikke veilederen henvisninger til aktuelt regelverk.

Se veilederen om sikkerhetsstyringssystem.