Ny veileder om risikostyring

Statens jernbanetilsyn har publisert en veileder om risikostyring for taubaner og fornøyelsesinnretninger.

Publisert: 25.03.2019   Endret: 25.03.2019

Identifisering og håndtering av risiko er et av de viktigste elementene for å ha kontroll på sikkerheten. Den nye veilederen gir utfyllende veiledning til kravet i regelverket om å ha et sikkerhetsstyringssystem. Den gir også utfyllende veiledning knyttet til kravet om risikovurdering i forskrift om fornøyelsesinnretninger og forskrift om taubaner.

Hensikten med veilederen er å bidra til bedre forståelse av hva som skal til for å oppfylle krav i de respektive forskriftene formulert slik: «Bestemmelser om hvordan sikkerhetsmessig risiko forbundet med driften av virksomheten skal identifiseres og følges opp».

Se veilederen om risikostyring.