Manglende dokumentasjon

Flere virksomheter som driver fornøyelsesinnretninger mangler dokumentasjon på at vedlikehold utføres, ifølge en oppsummering av tilsyn og hendelser i 2017.

Publisert: 06.12.2018   Endret: 06.12.2018

Statens jernbanetilsyn var på stedlig tilsyn hos virksomheter som driver fornøyelsesinnretninger i Norge i 2017. Omtrent en firedel av påleggene gjaldt manglende dokumentasjon på at vedlikehold ble gjennomført.

– Virksomheten skal ha rutiner for vedlikehold av innretningen. Vedlikeholdet skal være lagt opp slik at det forebygger uhell og unormal slitasje. Virksomhetene har krav på seg til fortløpende å dokumentere hvilket vedlikehold som utføres, sier Erik Ø. Reiersøl-Johnsen, direktør i Statens jernbanetilsyn.

17 ulykker og alvorlige hendelser ble rapportert inn til Statens jernbanetilsyn i 2017. I tillegg ble det rapportert inn 93 uønskede hendelser som ikke anses som alvorlige.

Virksomheter som har høydeparker og zipliner sto for omtrent halvparten av alle de innrapporterte hendelsene i 2017. Samtlige hendelser i høydeparker og zipliner ble rapportert inn av en tredel av virksomhetene som driver den type innretninger.

– Noen er flinke til å rapportere i tråd med kravet i regelverket, men det er grunn til å tro at det er underrapportering i deler av bransjen. Innrapportering av uønskede hendelser blir et prioritert tema for tilsyn i 2019, sier Reiersøl-Johnsen.

Les oppsummering av tilsyn og rapporterte hendelser i 2017.