Kravene til fornøyelsesinnretninger er ikke endret

Regelverket og Statens jernbanetilsyns praksis er som før.

Publisert: 12.12.2019   Endret: 12.12.2019

Medieoppslag i senere tid kan ha gitt inntrykk av at Statens jernbanetilsyn (SJT) har endret praktisering av regelverket ved søknad om driftstillatelser for fornøyelsesinnretninger. Det er ikke korrekt.

Virksomheten som søker om driftstillatelse skal blant annet dokumentere at en innretning har et akseptabelt sikkerhetsnivå. Hva som kreves av dokumentasjon beskrives i forskrift om fornøyelsesinnretninger.

Dokumentasjon av sikkerhetsnivå

Det er flere måter å dokumentere sikkerhetsnivået på. Som hovedregel må innretningen være konstruert og drives i henhold til anerkjente standarder. Når en leverandør bygger en innretning i henhold til en anerkjent standard, forventer SJT at dokumentasjonen som følger søknaden også svarer ut kravene i standarden. Dette er dermed ikke et nytt krav. SJT forventer at leverandøren kan fremlegge en slik dokumentasjon når man omsetter fornøyelsesinnretninger. Når SJT ikke får dokumentasjon som standarden krever for å dokumentere at innretningen tilfredsstiller kravene i standarden, kan man ikke si at innretningen er konstruert i henhold til anerkjent standard.

Se denne siden for detaljerte krav til hva som kreves av dokumentasjon i en søknad om driftstillatelse.