Invitasjon til møte om sikkerhet

Statens jernbanetilsyn inviterer virksomheter som driver fornøyelsesinnretninger til møte 30. november i Oslo.

Publisert: 31.10.2017   Endret: 30.11.2017

Møte 30. november 2017.Slik finner du fram til lokalene våre.

Hensikten med møtet er å veilede om regelverket, presentere tilsynsmetodikken og legge til rette for dialog. Hva er tilsynets rolle? Hva regnes som tilsyn? Hvordan fungerer uhellsrapportering? Hva er poenget med å ha et sikkerhetsstyringssystem? Hvordan behandles søknader om driftstillatelser?

Tid:

torsdag 30. november klokken 12.00–15.00.

Sted:

Statens jernbanetilsyn, Karl Johans gate 41B, 7. etg. (Paleet), Oslo. Dersom svært mange melder seg på, vil møtet holdes utenfor tilsynets lokaler av plasshensyn. Nærmere beskjed vil eventuelt bli gitt.

Påmelding:

Klikk på denne lenken for å melde deg på til møtet.

Tilsynet serverer kaffe, te og frukt på møtet. Etter møtet vil tilsynet publisere en oppsummering fra møtet på sjt.no. Her vil også alle presentasjonene bli publisert.

Temaer som vil bli belyst:

 • Tilsynets rolle
  v/ Erik Ø. Reiersøl-Johnsen, direktør i Statens jernbanetilsyn (SJT)
 • Tilsynsmetodikk og fokusområder
  v/ Bernd Schmid, fagdirektør avdeling for taubaner og fornøyelsesinnretninger, SJT
 • Uavhengig inspeksjonsorgan
  v/ Bjørnar Monsø, avdelingsdirektør avdeling for taubaner og fornøyelsesinnretninger, SJT
 • Tillatelsesprosessen
  v/ Ronny Angel Løvstad, overingeniør avdeling for taubaner og fornøyelsesinnretninger, SJT
 • Uhellsrapportering
  v/ Kåre Bøklepp, seniorrådgiver ulykkesstatistikk, avdeling for sikkerhetsstyring og tilsyn og Marte Steinsund Bjørnsen, juridisk seniorrådgiver, avdeling for taubaner og fornøyelsesinnretninger, SJT
 • Oppsummering med anledning til å stille spørsmål

Ved påmelding kan du melde inn eventuelt andre temaer du ønsker å få belyst på møtet.

Nytt regelverk og ny tilsynsmetodikk ble innført 1. juli i år. 
Les om hva det nye regelverket innebærer.