Godkjende innretningar

Sjå lista over hvilke fornøyelsesinnretningar som har godkjenning pr. 31. januar 2017.

Publisert: 17.03.2017   Endret: 17.03.2017

Sjå lista over innretningstypar som er tilsynspliktige etter tivolilova §2 og innretningar som er unnatekne frå tivolilova eller kjem inn under anna lovgjeving.