Frist for krav om uavhengige inspeksjoner

Virksomheter med fornøyelsesinnretninger skal ha gjennomført uavhengige inspeksjoner senest 1. juli 2019.

Publisert: 08.05.2019   Endret: 08.05.2019

Statens jernbanetilsyn (SJT) vil igjen minne om at virksomheter med fornøyelsesinnretninger skal ha gjennomført teknisk kontroll senest 1. juli 2019. I regelverket er det krav om at denne kontrollen utføres av et uavhengig inspeksjonsorgan. For oppblåsbare innretninger er det ikke krav om at inspeksjonsorganet skal være uavhengig.

Stikkprøver

Etter at kravet om bruk av uavhengig inspeksjonsorgan for teknisk kontroll har trådt i kraft, vil SJT utføre stikkprøver hos et utvalg virksomheter gjennom tilsyn. En virksomhet som ikke har gjennomført inspeksjon innen fristen, vil få notert et avvik. SJT vil gi et pålegg om at avviket skal lukkes innen en gitt dato. Fristen for å lukke avviket vil variere fra sak til sak, avhengig av risikoen forbundet med drift av innretningen(e). Hvis virksomheten ikke lukker avviket innen fristen, kan SJT vurdere sanksjoner. Typen sanksjoner vil også variere fra sak til sak, avhengig av alvorlighetsgrad.

Bransjemøte

SJT vil informere mer om uavhengige inspeksjoner i et bransjemøte i SJTs lokaler i Oslo 4. juni klokka 12.00-14.00.

Meld deg på til bransjemøtet.

Bransjemøtet på nett

Følg gjerne bransjemøtet via Skype, internett eller telefon:

Bli med i Skype-møte
Har du problemer med å koble deg til? Prøv Skype Web App

Bli med over telefon: +47 24 10 33 10
Konferanse-ID: 3715927