Flest ulukker med zipliner

Det var verksemder som driv klatreparkar med zipliner som melde inn flest alvorlege ulukker i 2015, syner tryggleikssrapporten om fornøyelsesinnretningar frå Statens jernbanetilsyn.

Publisert: 01.07.2016   Endret: 15.10.2016

Det er virksomheter som driver klatreparker med ziplines som meldte inn flest alvorlige ulykker i 2015.Statens jernbanetilsyn fører tilsyn med blant anna fornøyelsesparkar, omreisande tivoli, gokart, vassrutsjebaner, høgde-/klatreparkar og frittståande zipliner. Ved ulukker og tekniske uhell skal skaderapport sendast inn til Statens jernbanetilsyn. Ulukker med alvorlege personskadar – og tekniske uhell som kunne ha medført alvorleg personskade – skal rapporterast omgåande per telefon til tilsynet.

Les tryggleiksrapporten for 2015 (PDF-fil).

Vassrutsjebaner og zipliner

Av alle fornøyelsesinnretningar er det vassrutsjebaner som ligg seg øvst i ulukkesstatistikken innan kategorien «mindre alvorlege hendingar».

Innan kategoriane «middels alvorlege ulukker» og «alvorlege ulukker» er det zipliner som er øvst i ulukkesstatistikken.

Nokre av skadane med zipliner skjer ved for rask framkomst på landingsplattform. Andre skadar skjer fordi gjesten koplar av begge sikringskarabinane samtidig. Sikringskarabinar skal heile tida vere festa i minst eitt punkt. Sjå råda til tilsynet om bruk av zipliner nedst.

Kompetanse og opplæring

Statens jernbanetilsyn fører tilsyn med at dei som driv klatreparkar/zipliner har gode driftsrutinar, god kompetanse og at dei gir god opplæring.

– Personalet skal ikkje berre kontrollere hjelm og selety, men også forsikre seg om at deltakarane har forstått prinsippa, seier Erik Ø. Reiersøl-Johnsen, direktør i Statens jernbanetilsyn.

Statens jernbanetilsyn gir følgjande råd til dei som skal vere i klatreparkar eller nytte zipliner:

  • Minst ein sikringskarabin skal alltid vere festa i tryggleiksvaieren ved klatring i klatrepark
  • Ikkje ha stive bein og armar – og forsøk ikkje å ta deg for – ved rask framkomst til plattform for ziplinen
  • Tenk på at du skal ha bøy i kne og olbogar ved landing, sjølv om det går fort
  • Ikkje ta dei tøffaste løypene fyrst, men begynn med ei lett løype
  • Kjenn di eiga avgrensing. Ta pause når du begynner å bli sliten.