Flere ulykker i vannsklier

Antall innrapporterte ulykker i vannsklier økte i 2014, viser sikkerhetsrapporten om park og tivoli fra Statens jernbanetilsyn.

Publisert: 03.07.2015   Endret: 15.10.2016

Jente som bader på Frognerbadet.

Statens jernbanetilsyn fører tilsyn med blant annet fornøyelsesparker, omreisende tivolier, gokartbaner, vannsklier og høydeparker. Nesten halvparten av de innrapporterte uønskede hendelsene i 2014 har skjedd i vannsklier. Det viser tilsynets årlige sikkerhetsrapport om park og tivoli (PDF-fil).

Slag mot hodet vanligst

Den aller vanligste skaden i en vannsklie er slag mot hodet, enten mot deler av vannsklien eller mot andre gjester. Den nest vanligste er skade på føtter (sår og forstuinger). Skader oppstår ofte fordi gjestene sklir og faller ved på- og avstigning, eller at flere sklir sammen eller for nært etter hverandre. De alvorligste skadene i vannsklier i 2014 var brudd i ankel, hjernerystelse, slag mot hode og stort kutt i panne.

Tilsyn i sommer

Eieren av vannskliene har ansvaret for at de drives forsvarlig.

– Vi vil i sommer fører tilsyn med at de som driver vannsklier har gode driftsrutiner, god teknisk tilstand på innretningene og god kompetanse hos driftspersonellet, sier Erik Ø. Reiersøl-Johnsen, direktør i Statens jernbanetilsyn.

Gjestene kan selv påvirke fart og akselerasjon i en vannsklie. Enkelte vannsklier har tidtaking, noe som legger til et konkurranseelement.

– Driftspersonellet må stanse folk på et tidlig tidspunkt – dersom de ikke overholder reglene som gjelder for bruk av vannsklia, sier Reiersøl-Johnsen.

Fakta om vannsklier

  • Antall vannsklier øker stadig. I Norge har vi 147 vannsklier med fallhøyde over to meter.
  • Vannsklier med fallhøyde under to meter er ikke tilsynspliktig.
  • Statens jernbanetilsyn var på stedlig tilsyn med 104 vannsklier i 2014.
  • Antall innrapporterte ulykker med vannsklier øker.
  • Antall innrapporterte ulykker med vannsklier var 111 i 2014.
  • De fleste av ulykkene ga mindre alvorlige skader som skrubbsår og hodeskader med svimmelhet.
  • Seks ulykker i vannsklier ga middels alvorlige skader som brudd i ankel, kutt i panne og hjernerystelse.