Endrede gebyrer for fornøyelsesinnretninger

De fire gebyrklassene for innretninger er endret fra 2019.

Publisert: 04.02.2019   Endret: 04.02.2019

Gebyrforskrift for fornøyelsesinnretninger er endret fra 2019. Hovedsakelig består endringene av at ledd i paragrafer er delt opp annerledes, men også årsgebyret for de ulike innretningene er justert:

  1. Gebyrklasse 1, liten innretning: 3.170 kroner
  2. Gebyrklasse 2, medium innretning: 6.330 kroner
  3. Gebyrklasse 3, stor innretning: 14.310 kroner
  4. Gebyrklasse 4, ekstra stor innretning: 18.870 kroner