Bransjen fikk informasjon om nytt regelverk

Cirka 45 representanter for virksomheter som driver fornøyelsesinnretninger deltok i informasjonsmøte om regelverk og tilsynspraksis.

Publisert: 01.12.2017   Endret: 08.12.2017

Direktør Erik Ø. Reiersøl-Johnsen innledet med orientering om nytt regelverk.Direktør Erik Ø. Reiersøl-Johnsen innledet med orientering om nytt regelverk.Nytt regelverk for fornøyelsesinnretninger trådte i kraft 1. juli 2017. Møtet hos Statens jernbanetilsyn (SJT) 30. november utdypet sentrale temaer i regelverket og åpnet for en dialog om hvilke utfordringer bransjen og SJT ser med praktisering av regelverket.

Presentasjonen fra møtet kan lastes ned fra lenken nederst på siden.

Se mer informasjon om det nye regelverket.

Temaer i møtet

På dagsordenen i møtet sto disse temaene:

  • tillatelsesprosess
  • tilsynsmetodikk
  • uavhengig inspeksjonsorgan
  • uhellsrapportering
  • sikkerhetsstyring
  • gebyrordning
  • forsikring og sikkerhetsstillelse (se egen artikkel om emnet)
  • språkkrav

Tips: Veileder om sikkerhetsstyringssystem for mindre jernbanevirksomheter kan være nyttig også for virksomheter som driver fornøyelsesinnretninger.

Last ned SJTs presentasjon fra bransjemøtet 30. november.