Nyheter http://sjt.no/fornoyelsesinnretninger/nyheter/ Endrede gebyrer for fornøyelsesinnretninger De fire gebyrklassene for innretninger er endret fra 2019. http://sjt.no/fornoyelsesinnretninger/nyheter/endrede-gebyrer-for-fornoyelsesinnretninger/ Mon, 04 Feb 2019 12:02:30 GMT ad4ed425-9f3b-442b-89a2-de5f1f1aeaaa Presentasjon fra bransjemøte om sikkerhet Se presentasjonen om rapportering for 2017 og sikkerhetsstyringssystem. http://sjt.no/fornoyelsesinnretninger/nyheter/presentasjon-fra-bransjemote-om-sikkerhet/ Fri, 07 Dec 2018 16:08:27 GMT 03d6d12a-0caf-4680-9646-121c0d4acdfa Manglende dokumentasjon Flere virksomheter som driver fornøyelsesinnretninger mangler dokumentasjon på at vedlikehold utføres, ifølge en oppsummering av tilsyn og hendelser i 2017. http://sjt.no/fornoyelsesinnretninger/nyheter/manglende-dokumentasjon/ Thu, 06 Dec 2018 10:53:52 GMT 16ef1145-ede9-46c9-b0fd-9fded5de7426 Bransjemøte om sikkerhet Statens jernbanetilsyn inviterer til bransjemøte om sikkerhet. Møtet finner sted 6. desember. http://sjt.no/fornoyelsesinnretninger/nyheter/bransjemote-om-sikkerhet/ Fri, 16 Nov 2018 14:26:23 GMT b5e93003-bf6c-4d11-b5fd-e8b4859b3255 Rapportering reduserer risiko Statens jernbanetilsyn minner om at ulykker, alvorlige hendelser og hendelser skal rapporteres til tilsynet. http://sjt.no/fornoyelsesinnretninger/nyheter/rapportering-reduserer-risiko/ Mon, 02 Jul 2018 10:58:55 GMT 61763350-f9bf-432d-b143-12bd694342f9 Krav om sikkerhetsstyringssystem Virksomheter med fornøyelsesinnretninger må ha innført et sikkerhetsstyringssystem innen 1. juli 2018. http://sjt.no/fornoyelsesinnretninger/nyheter/krav-om-sikkerhetsstyringssystem/ Fri, 15 Jun 2018 13:33:19 GMT 255a628d-3744-4dd5-aa6d-d82b77e53025 Skal du avvikle en innretning? Dersom du ikke lenger skal drive en innretning, må du melde fra til SJT innen 31. desember 2018 for å slippe årsgebyr for 2019. http://sjt.no/fornoyelsesinnretninger/nyheter/skal-du-avvikle-en-innretning/ Fri, 08 Jun 2018 10:18:23 GMT fa07f44e-258f-48c8-bdcc-c2d9baf7c806 Gebyrer for fornøyelsesinnretninger forklart Slik beregner Statens jernbanetilsyn årsgebyr og saksbehandlingsgebyr for fornøyelsesinnretninger. http://sjt.no/fornoyelsesinnretninger/nyheter/gebyrer-for-fornoyelsesinnretninger-forklart/ Tue, 17 Apr 2018 14:38:46 GMT c10f551c-9c7c-4a1a-85db-699e08a60606 Tillatelser-FI http://sjt.no/fornoyelsesinnretninger/nyheter/tillatelser-fi/ Wed, 07 Mar 2018 14:38:39 GMT dd6375ec-ba9f-4192-b838-382c2191aa93 Forsikring og sikkerhetsstillelse Sikkerhetsstillelse er en ekstra sikkerhet for en person som har blitt skadet, ved at det er dekning for tapet selv om forsikringen ikke gjelder. http://sjt.no/fornoyelsesinnretninger/nyheter/forsikring-og-sikkerhetsstillelse/ Fri, 08 Dec 2017 15:39:57 GMT 48f244e5-8d88-47cb-b4de-db1bebcae239 Ikkje send inn årsmelding Verksemdene behøver ikkje lenger sende inn årsmelding til Statens jernbanetilsyn. http://sjt.no/fornoyelsesinnretninger/nyheter/ikkje-arsmelding/ Mon, 04 Dec 2017 09:38:30 GMT 6da465ed-48a2-48a0-8f73-4bd40a172e12 Bransjen fikk informasjon om nytt regelverk Cirka 45 representanter for virksomheter som driver fornøyelsesinnretninger deltok i informasjonsmøte om regelverk og tilsynspraksis. http://sjt.no/fornoyelsesinnretninger/nyheter/bransjen-fikk-informasjon-om-nytt-regelverk/ Fri, 01 Dec 2017 14:19:15 GMT 43cdb288-34ab-4ae9-9a1d-a5d5256b7081 Invitasjon til møte om sikkerhet Statens jernbanetilsyn inviterer virksomheter som driver fornøyelsesinnretninger til møte 30. november i Oslo. http://sjt.no/fornoyelsesinnretninger/nyheter/invitasjon-til-mote-om-sikkerhet/ Tue, 31 Oct 2017 13:52:37 GMT 6084ddc2-0d04-448d-b60d-c8fad5dd92c8 Faktura for årsgebyr blir send ut Statens jernbanetilsyn sender no kontinuerleg ut faktura for årsgebyr for 2017 på fornøyelsesinnretningar. http://sjt.no/fornoyelsesinnretninger/nyheter/faktura-for-arsgebyr-blir-send-ut/ Mon, 09 Oct 2017 10:29:35 GMT 52546cde-e6a1-40e3-b7f5-e5463abd7168 To klatreparker melde Å drive klatreparkar utan driftsløyve er forbode ved lov. Statens jernbanetilsyn har politimeldt Rappel og First Safety for å ta innretningar i bruk utan driftsløyve. http://sjt.no/fornoyelsesinnretninger/nyheter/to-klatreparker-melde/ Fri, 25 Aug 2017 15:33:00 GMT 4039e50b-4bd5-4226-84ee-c85e5fd9662a Færre ulykker i fornøyelsesinnretninger Det ble innrapportert færre uønskede hendelser i Norges 900 tivoli- og fornøyelsesinnretninger i 2016, viser sikkerhetsrapport fra Statens jernbanetilsyn. Høydeparker/zipliner og innendørs gokartbaner meldte om flest alvorlige hendelser. http://sjt.no/fornoyelsesinnretninger/nyheter/farre-ulykker-i-fornoyelsesinnretninger/ Mon, 03 Jul 2017 12:02:06 GMT 67e65c72-9130-4dbb-9039-a841b28e40b6 Driftsløyve De som nå har sikkerhetsmessig godkjenning for fornøyelsesinnretninger, har fra 1. juli 2017 driftstillatelse uten tidsbegrensning. http://sjt.no/fornoyelsesinnretninger/nyheter/driftsloyve/ Fri, 30 Jun 2017 12:59:45 GMT bef73059-56e1-4469-9290-64d5869e42d7 Risiko ved zipliner Staten jernbanetilsyn (SJT) minner om tre risikofaktorar dei som driv zipliner må vere spesielt oppmerksame på. http://sjt.no/fornoyelsesinnretninger/nyheter/risiko-ved-zipliner/ Fri, 09 Jun 2017 10:07:01 GMT 1e82ea41-d1a9-4e21-b251-a5089ed91a19 Ny tivolilov 1. juli 2017 Loven oppdateres til dagens forhold og krav til fornøyelsesinnretninger. http://sjt.no/fornoyelsesinnretninger/nyheter/ny-tivolilov-1.-juli/ Tue, 23 May 2017 11:54:03 GMT 0e7b5dae-4aa0-49e5-8517-4fbbfdc37a5a Oppdater kontaktinformasjon Nå kan du selv oppdatere kontaktinformasjon for din virksomhet via et elektronisk skjema. http://sjt.no/fornoyelsesinnretninger/nyheter/oppdater-kontaktinformasjon/ Thu, 30 Mar 2017 12:41:34 GMT 4e086146-a64f-4d41-acc8-524ebca4aa2f Godkjende innretningar Sjå lista over hvilke fornøyelsesinnretningar som har godkjenning pr. 31. januar 2017. http://sjt.no/fornoyelsesinnretninger/nyheter/godkjende-innretningar/ Fri, 17 Mar 2017 11:29:59 GMT 18029180-56a2-4619-909d-536eaf6bd26c Søk om ny tryggleiksmessig godkjenning Verksemder med fornøyelsesinnretningar som ikkje hadde levert opplysningar for gebyrklassifisering innan 31. januar 2017 må søkje om ny tryggleiksmessig godkjenning for 2017. http://sjt.no/fornoyelsesinnretninger/nyheter/sok-om-ny-tryggleiksmessig-godkjenning/ Wed, 08 Mar 2017 12:22:00 GMT 580f5083-0144-4b50-9b7b-2db958b764cb Fornøyelsesinnretninger overført Statsråd vedtok 17. juni 2016 at Samferdselsdepartementet har forvaltningsansvaret for tivoliloven. http://sjt.no/fornoyelsesinnretninger/nyheter/fornoyelsesinnretninger-overfort/ Tue, 04 Oct 2016 15:14:52 GMT 06c58438-ff29-4255-bc5d-cc5689b8f761 Flest ulukker med zipliner Det var verksemder som driv klatreparkar med zipliner som melde inn flest alvorlege ulukker i 2015, syner tryggleikssrapporten om fornøyelsesinnretningar frå Statens jernbanetilsyn. http://sjt.no/fornoyelsesinnretninger/nyheter/flest-ulukker-med-zipliner/ Fri, 01 Jul 2016 16:25:00 GMT c2961845-d1d4-43ab-a0aa-87c5c22dc9c0 Flere ulykker i vannsklier Antall innrapporterte ulykker i vannsklier økte i 2014, viser sikkerhetsrapporten om park og tivoli fra Statens jernbanetilsyn. http://sjt.no/fornoyelsesinnretninger/nyheter/flere-ulykker-i-vannsklier/ Fri, 03 Jul 2015 13:20:00 GMT 9d520bcc-e833-4e35-8b13-84d65dc6ea49 Hoppeslott skal ha vakt Hoppeslott er laga for harmlaus leik, men dei kan føre til farlege situasjonar ved feil bruk. Statens jernbanetilsyn skal godkjenna at hoppeslott har naudsynt sikkerhet for å vere trygt å bruke. http://sjt.no/fornoyelsesinnretninger/nyheter/hoppeslott-godkjennes-av-tilsynet/ Thu, 11 Jun 2015 13:52:00 GMT 1b85e368-f539-4752-b57e-8a53b25a50cb – Gokart er ikkje risikofritt Talet på innrapporterte ulukker på gokartbaner auka kraftig i 2013. Auken skuldast fleire hendingar på gokartbaner utanfor fornøyelsesparkar. http://sjt.no/fornoyelsesinnretninger/nyheter/--gokart-er-ikkje-risikofritt/ Sat, 14 Jun 2014 10:14:00 GMT af9320e0-d6ca-4199-b9b7-19c3499f52b0 Krev gode rutsjerutinar I vassklier er skarpe skøytar og kollisjonar dei største potensielle farane. På tilsyn er det nett desse områda som blir høgast prioriterte av Statens jernbanetilsyn (SJT). http://sjt.no/fornoyelsesinnretninger/nyheter/krev-gode-rutsjerutinar/ Fri, 30 Aug 2013 13:12:00 GMT 0b9631b7-5ab1-493e-9b81-d54324c12ecb