Usikrede brukere på plattformer

Dere som driver høydeparker må ta forholdsregler for å unngå uønskede hendelser med usikrede brukere på plattformer.

Vi i Statens jernbanetilsyn har fått flere rapporter om uønskede hendelser med usikrede brukere på plattformer i høydeparker. Derfor er det viktig å være oppmerksom på følgende:

  • I høydeparker som ikke har kontinuerlig sikring (continuous belay) må brukerne koble seg av og på sikkerhetslinen med to sikkerhetsstropper. Minst én av stroppene skal alltid være tilkoblet sikkerhetslinen. Vi ønsker at dere påpeker dette i opplæringen av både ansatte og brukere.
  • Dere må til enhver tid ha søkelys på vakthold, spesielt ved høye plattformer og opplæring av brukerne for å unngå at de er usikret i høyden.
  • Feilmerking av wire og komponenter kan føre til at brukerne kobler feil.
  • Kontroller sikkerhetswirer på plattformene for å sikre at det ikke er løse stumper eller overflødige wirer som brukerne kan koble feil i. Vi anbefaler at dere daglig kontrollerer om det er steder eller wire-deler som brukerne kan koble feil, og tester løypene for å se plattformen med brukernes blikk.