Søk tidlig om driftstillatelse for ny fornøyelsesinnretning

Tidlig innsendt søknad kan redusere risikoen for at saksbehandlingen tar lengre tid enn planlagt.

Denne informasjonen gjelder nye søknader. Har innretning din driftstillatelse i dag, kan du se bort fra dette.

Statens jernbanetilsyn (SJT) behandler årlig cirka 100 søknader om driftstillatelse for fornøyelsesinnretning. Dette kan gjelde både nye og brukte innretninger, men de har til felles at de ikke har driftstillatelse ennå. 70 prosent av søknadene mottar vi om våren og sommeren. Med så mange søknader samtidig, bruker vi lengre tid på saksbehandling. Blir søknadene spredt jevnere utover året, er det større mulighet for at søknadene kan behandles innen forventet tid – cirka fire uker. Denne tiden regnes fra når vi har mottatt all dokumentasjon vi har bedt om.

Siste dokumentasjon kan vente

Av erfaring vet SJT at det ofte er dokumentasjonen om akseptabelt sikkerhetsnivå som blir sendt inn sist. Virksomhetene trenger ikke å vente med å sende søknaden til denne dokumentasjonen foreligger. De øvrige dokumentene vil vi gjerne motta samlet. Sammen med søknaden er det praktisk om vi får oppgitt en forventet dato for når dokumentasjonen om sikkerhetsnivå blir sendt.

Veiledning og regelverk

Vær også gjerne tidlig ute med å be om veiledning. Kontakt oss på post@sjt.no.
Regelverket finnes her.
Veiledning finnes her.