Hvem kan du ansette til hva?

Det er klare regler for hvem som kan gjøre hva i driften av en fornøyelsesinnretning. Dette må du kjenne til.

Les kravene til driftspersonell i tivoliforskriften § 3-1, § 3-2 og § 3-3. regelverkssymbol

Kort oppsummert skal alle som utfører oppgaver i forbindelse med en fornøyelsesinnretning være over 18 år.

Unntaket fra dette er

  • om de ansatte utfører enkle oppgaver som billettering, ordning av kø, utdeling av personlig verneutstyr og lignende
  • om det gjelder en enkel innretning som oppblåsbare innretninger, små karuseller, mindre simulatorer og lignende

Du skal altså ikke ha ansatte under 18 år som håndterer tyngre innretninger som innebærer stor risiko for publikum.

I tillegg må du sørge for at alle som jobber med en innretning har god nok opplæring. De skal kjenne til sikkerhetsstyringssystemet, alle rutiner og risiko knyttet til innretningen de opererer. Det er din jobb å ha fordelt ansvar i forskjellige roller, og ha beskrevet hva som er nødvendige kunnskaper, ferdigheter og personlige egenskaper for å kunne drive sikkert.

Gjør de ansatte i stand til å gjøre en god jobb med å sikre publikum!