Forslag om endring i tivoliforskrifta på høyring

Forslaget inneber ei endring i varslings- og rapporteringsplikta.

Endringane kjem som ei følgje av at Statens havarikommisjon skal bli undersøkingsstyresmakt på tivoliområdet frå 1. januar 2024.

Den største endringa for varslingsplikta er at varsling av ulykker og alvorlege hendingar skal gjerast til Statens havarikommisjon, og ikkje til Statens jernbanetilsyn.

Den største endringa for rapporteringa er at rapportane for ulykker og alvorlege hendingar skal sendast til Statens jernbanetilsyn og til Statens havarikommisjon.

Sjå høyringa med forslaget.