Årsgebyr og prisar

Statens jernbanetilsyn krev inn eit gebyr for kostnadene ved sakshandsaming og tilsyn med innretningar til bruk i tivoli og fornøyelsesparkar.

Publisert: 29.08.2016   Endret: 07.02.2018

Avdelinga for fornøyelsesinnretningar krev inn eit årleg gebyr frå alle fornøyelsesinnretningar med tryggleiksgodkjenning for å dekkje den løpande rutinemessige verksemda. I tillegg blir eigarane belasta for meir hendingsrelaterte tenester, så som førstegongstilsyn, ombyggingar, ekstraordinære synfaringar osb.

Årsgebyr 2018

Fornøyelsesinnretning Pris
Gebyrklasse 1, liten innretning 3.080,-
Gebyrklasse 2, medium innretning 6.150,-
Gebyrklasse 3, stor innretning 13.530,-
Gebyrklasse 4, ekstra stor innretning 17.840,-