Årsgebyr og prisar

Statens jernbanetilsyn krev inn eit gebyr for kostnadene ved sakshandsaming og tilsyn med innretningar til bruk i tivoli og fornøyelsesparkar.

Publisert: 29.08.2016   Endret: 27.01.2017

Avdelinga for fornøyelsesinnretningar krev inn eit årleg gebyr frå alle fornøyelsesinnretningar med tryggleiksgodkjenning for å dekkje den løpande rutinemessige verksemda. I tillegg blir eigarane belasta for meir hendingsrelaterte tenester, så som førstegongstilsyn, ombyggingar, ekstraordinære synfaringar osb.

Avdelinga for fornøyelsesinnretningar krev inn gebyr etter gebyrforskrift for fornøyelsesinnretninger.