Årsgebyr og prisar for fornøyelsesinnretningar

Det blir kravd inn ei årleg avgift til Statens jernbanetilsyn frå alle fornøyelsesinnretningar med driftsløyve.

Gebyra i tabellen under er frå gebyrforskrift for fornøyelsesinnretninger, fastsett av Samferdselsdepartementet. ekstern lenke-symbol

Årsgebyr 2023

Fornøyelsesinnretning

Pris

Gebyrklasse 1, liten innretning 3.650,-
Gebyrklasse 2, medium innretning 7.270,-
Gebyrklasse 3, stor innretning 16.450,-
Gebyrklasse 4, ekstra stor innretning 21.680,-

Dei som har driftsløyve per 1. januar skal betale for inneverande år. Dermed blir fristen for å levere inn driftsløyve 31. desember. Lever gjerne inn driftsløyvet så snart det er avklart at innretninga ikkje skal bli brukt det kommande året. Då kan vi oppdatere registera våre i god tid.

Om du leverer inn driftsløyvet, må du søkje på nytt om du vil ta ho i bruk igjen seinare. Ein søknad fører med seg søknadsgebyr.

Fant du det du lette etter?