Sikrere rapportering av uønskede hendelser

Statens jernbanetilsyn tar i bruk en sikrere og enklere løsning for virksomheter som skal rapportere uønskede hendelser.

Publisert: 05.11.2020   Endret: 05.11.2020

Vi i Statens jernbanetilsyn tar i bruk en ny løsning som dere virksomheter skal bruke til å rapportere uønskede hendelser. Den nye løsningen er sikrere og enklere i bruk.

Skjemaet som heter Synergi Life skal ikke lenger brukes, og avvikles fra 5. november 2020. Nå er det elektroniske skjemaer i skjemaportalen vår som gjelder. De nye skjemaene fungerer i alle nettlesere – også med nettbrett og mobiltelefon.

Pålogging med høyeste sikkerhetsnivå

Skjemaene krever pålogging med høyeste sikkerhetsnivå, for eksempel BankID. Unntaket er skjemaet for utenlandske virksomheter. Her må den som sender inn skjemaet isteden opprette en egen bruker og et eget passord.

Når dere sender inn skjemaet, får dere et referansenummer som kan brukes i kontakt med oss. Som innlogget bruker kan dere også se påbegynte og tidligere innsendte skjemaer.

Rapportering er nyttig for begge parter

Rapportering av uønskede hendelser er svært verdifullt både for dere og for oss:

  • Dere får oversikt over mulige nye risikoer slik at risikoene kan ivaretas og innarbeides i sikkerhetsstyringssystemet
  • Vi kan se utviklingen i bransjen og utøve et mer risikobasert tilsyn
  • Vi kan veilede og informere dere om utfordringer og tendenser når det gjelder sikkerhet

Lenker til nye skjemaer:
Rapportere jernbaneulykke, alvorlig jernbanehendelse og jernbanehendelseSkjema-ikon
Rapportere jernbaneulykke, alvorlig jernbanehendelse og jernbanehendelse – for utenlandske virksomheterSkjema-ikon
Rapportere ulykke/hendelse – taubaneSkjema-ikon
Rapportere ulykke/hendelse – fornøyelsesinnretningSkjema-ikon