Lover og forskrifter

Alle som jobber med jernbane, taubane og fornøyelsesinnretninger har ansvar for å følge Norges lover og forskrifter. Norge må også følge internasjonale regler, som for eksempel EØS-avtalen. Her er alle lover og forskrifter samlet i en søkbar tabell.

Publisert: 10.05.2016   Endret: 11.09.2018

Se lenker nederst for regelverk og høringer for enten jernbane, taubane eller fornøyelsesinnretninger. 

Lov/forskrift Kommentarer/veiledninger
Jernbane-
undersøkelsesloven
 
Infrastrukturregisterforskriften  
ERTMS-togframføringsforskriften Kommentarer til ERTMS-togframføringsforskriften
Kommentarer til ERTMS-togframføringsforskriften (PDF-fil).

CSM RA-forskriften

Figuren som viser fremgangsmåten for risikovurderinger er tydeligere i den engelske versjonen (PDF-fil)

ERA Guide for the application of the CSM Regulation (PDF-fil)

ERA Collection of examples of risk assessments and of some possible tools supporting the CSM Regulation (PDF-fil)

Orienteringsbrev til virksomhetene om forskrift som trer i kraft 21. mai 2015 (PDF-fil)

CSM CST-forskriften  
CST-forskriften Les mer på ERAs nettsider
Modulforskriften Les mer på ERAs nettsider
CSM-CA for sikkerhetsgodkjenning  
CSM-CA for sikkerhetssertifikat   Oversettelsen av vedlegg 3 punkt C4 er feil. Se heller den engelske versjonen (PDF-fil)

NVR-forskriften

ERAs Application Guide

Nasjonalt køyretøyregister (sNVR)

Specification of the national vehicle register (NVR Decision)

Part 9-13 NVR-forskriften

Forskrift om referansedokument for krav til kjøretøy på det nasjonale jernbanenettet ERA Application Guide
ERATV-forskriften  
Forskrift om typesamsvarserklæring  
ECM-forskriften ERA Certification of entities in charge of maintenance
Fråhaldspliktforskrifta Kommentarer til fråhaldspliktforskrifta
Førerforskriften

Søknadskjema for førerbevis

Attest for helseundersøkelse under førerforskriften

Kriterier for godkjenning av opplæringssenter osv (PDF-fil)

Modell for sertifikat etter førerforskriften

Modell for bekreftet kopi av sertifikat

   
Jernbaneforskriften  

Jernbaneinfrastrukturforskriften

Kommentarer til jernbaneinfrastrukturforskriften
Jernbanepassasjerrettighetsforskriften  
Jernbaneundersøkelsesforskriften Veiledning til jernbaneundersøkelsesforskriften (PDF-fil).
Kjøretøyforskriften

Aktuelle spørsmål og svar ved søknad om tillatelse til å ta i bruk kjøretøy

Veiledning til kjøretøyforskriften (PDF-fil)

Kjøretøytillatelse krever uavhengig vurdering

Lisensforskriften  
Opplæringsforskriften Kommentarer til opplæringsforskriften
Overvåkingsforskriften  
Samtrafikkforskriften Kommentarer til samtrafikkforskriften
Sikkerhetsstyringsforskriften Kommentarer til sikkerhetsstyringsforskriften
Sikringsforskriften Kommentarer til sikringsforskriften
Tilsynsforskriften  
Togframføringsforskriften

Kommentarer til togframføringsforskriften
Kommentarer til togframføringsforskriften (PDF-fil)

Varslings- og rapporteringsforskriften Veiledning til varslings- og rapporteringsforskriften (PDF-fil)
Kravforskriften Kommentarer til kravforskriften
Museumsbaneforskriften Kommentarer til museumsbaneforskriften 
Sidesporforskriften Kommentarer til sidesporforskriften 
Tillatelsesforskriften Kommentarer til tillatelsesforskriften 
COTIF-loven  
ERA-forskriften  
Transport av farlig gods - ADR/RID  
Ekomloven  
Brann- og eksplosjonsvernloven  
Taubaneloven  
Jernbaneloven  
Jernbaneansvarsloven   
Forskrift om taubaner   
Gebyrforskrift for taubaner  
Tivoliloven  
Forskrift om fornøyelsesinnretninger   
Gebyrforskrift for fornøyelsesinnretninger  
Forskrift om offentlig persontransport Forordning 1370/2007/EF om kollektivtransport
Forskrift om europeisk jernbanenett for godstransport Forordning 913/2010/EU om godskorridorer
TSI OPE-forskriften

ERA TSI Application Guide

ERA TSI application guide gjelder den forrige versjonen av TSI-en. En ny er under utarbeidelse.

TSI Application Guide OPE TSI

Gjennomføringsplan TSI OPE
Nasjonal gjennomføringsplan i medhold av TSI OPE 2015/995/EU artikkel 3d nummer 2

Implementation Plan TSI OPE

TSI ENE-forskriften 

TSI Application Guide ENE TSI 

Gjennomføringsplan TSI ENE
Nasjonal gjennomføringsplan for TSI Energi

TSI INF-forskriften 

TSI Application Guide INF TSI 

Gjennomføringsplan TSI INF
Nasjonal gjennomføringsplan for TSI Infrastruktur

TSI PRM-forskriften 

TSI Application Guide PRM TSI 

Gjennomføringsplan TSI PRM
Nasjonal gjennomføringsplan for TSI funksjonshemmede og bevegelseshemmede personer
 

TSI LOC & PAS-forskriften 

I henhold til artikkel 11 i forordning 2014/1301/EU vil det kunne være snevre tilfeller hvor de gamle TSI-ene fortsatt gjelder.

TSI-rullende materiell – høyhastighet (PDF-fil)

TSI-rullende materiell – lokomotiver og rullende materiell for passasjertrafikk (PDF-fil)

ERA TSI Application guide LOC&PAS-TSI

 
TSI WAG-forskriften  TSI Application Guide WAG TSI
TSI SRT-forskriften   TSI Application Guide SRT TSI

TSI CCS-forskriften

ERA TSI Application Guide CCS TSI 

Lovdata har feil engelsk vedlegg til rettsakten. Bruk inntil videre denne lenken

TSI NOISE-forskriften   TSI Application Guide Noise TSI
TSI TAP-forskriften   Denne veiledningen er relevant for både TSI TAP og TSI TAF:

ERA technical document TAP TSI (PDF-fil)

 
TSI TAF-forskriften  

ERA telematics applications for freight service

Denne veiledningen er relevant for både TSI TAP og TSI TAF:
ERA technical document TAP TSI
 (PDF-fil)

 
STM (kompatibelt med ETCS-utrustning iht. baseline 3) Følgende dokument skal benyttes:
STM FRS BVS 544.65001, versjon 6.0, nov. 2014:

STM FRS BVS 544.65001, versjon 6.0, Innledning (PDF-fil)

STM FRS BVS 544.65001, versjon 6.0, kapittel 3 (PDF-fil)

STM FRS BVS 544.65001, versjon 6.0, kapittel 4 (PDF-fil)

STM FRS BVS 544.65001, versjon 6.0, kapittel 5 (PDF-fil)

STM FRS BVS 544.65001, versjon 6.0, kapittel 8 (PDF-fil)

STM GRS TR GRS, versjon 6.0 (PDF-fil)

 
 

STM RAMS Requirements 100200 E003, version A, april 2008 (PDF-fil)

Veiledning i ATC-installasjoner i kjøretøy, dok. nr. 411-b2, version 01, april 2008 (PDF-fil)

 
STM (Specific Transmission Module)  STM FRS BVS 544.65001, versjon 5.2, nov. 2014:

STM FRS BVS 544.65001, versjon 5.2, Innledning (PDF-fil)

STM FRS BVS 544.65001, versjon 5.2, kapittel 3 (PDF-fil)

STM FRS BVS 544.65001, versjon 5.2, kapittel 4 (PDF-fil)

STM FRS BVS 544.65001, versjon 5.2, kapittel 5 (PDF-fil)

STM FRS BVS 544.65001, versjon 5.2, kapittel 8 (PDF-fil)

STM General Technical Requirements 100200 E004,TR GRS version 5.2, okt. 2014 (PDF-fil)

 
STM (Specific Transmission Module) [tidligere, utgått versjon]  STM FRS BVS 544.65001, versjon 5.1, okt. 2009:

STM FRS BVS 544.65001, versjon 5.1, Innledning (PDF-fil)

STM FRS BVS 544.65001, versjon 5.1, kapittel 3 (PDF-fil)

STM FRS BVS 544.65001, versjon 5.1, kapittel 4 (PDF-fil)

STM FRS BVS 544.65001, versjon 5.1, kapittel 5 (PDF-fil)

STM FRS BVS 544.65001, versjon 5.1, kapittel 8 (PDF-fil)

STM General Technical Requirements Specification 100200 E004, versjon 5.1, okt. 2009 (PDF-fil)