Visjon og verdier

Statens jernbanetilsyn sikrer trygghet på skinner, taubaner og tivoli.

Visjon

Statens jernbanetilsyn sikrer trygghet på skinner, taubaner og tivoli.

Verdier

Respekt

 • Vi anerkjenner våre tilsynsobjekters kompetanse, og omtaler dem med respekt
 • Vi er tydelige i det vi sier og gjør
 • Vi er prinsipielle, men ser likevel konstruktive løsninger

Internt

 • Vi viser at vi vil hverandre vel
 • Vi er lojale overfor beslutninger
 • Vi anerkjenner hverandres rolle og kompetanse

Åpenhet

 • Vi er åpne om avgjørelser vi tar og prioriteringer vi gjør

Internt

 • Alle har et ansvar for å ta opp problemer, og først med den eller de det gjelder
 • Vi har takhøyde, og kan ta opp ting uten å være redd for konsekvenser
 • Vi involverer hverandre, og er opptatt av å bygge gode relasjoner

Uavhengighet

 • Vi står for objektivitet og likebehandling, basert på sterk faglig kompetanse
 • Vi har integritet, og står for avgjørelser og prioriteringer
 • Vi er oppmerksomme på bindinger som kan rokke ved habiliteten