Om oss

Statens jernbanetilsyn (SJT) er tilsynsmyndighet for tog, trikk og T-bane og for taubaner og fornøyelsesinnretninger i Norge.

Publisert: 30.08.2016   Endret: 09.05.2018

Jernbane-illustrasjon.SJTs rolle er å være en pådriver for sikkerhet i disse bransjene og for samtrafikk på jernbane. SJTs rolle er også å bidra til et jernbanemarked med sunn konkurranse, blant annet ved å sikre at alle jernbaneforetak får tilgang til spor, serviceanlegg og tjenester på like vilkår. SJT fører også tilsyn med at aktørene har systemer som ivaretar sikring mot tilsiktede handlinger som terror og sabotasje.

Innen alle bransjene er det SJTs oppgave å fremme norske interesser i europeisk regelverksutvikling. Å følge opp regelverket for samtrafikk står sentralt, slik at det etableres et enhetlig jernbanesystem over landegrensene i Europa.

SJTs oppgaver:

  • Taubane-illustrasjonVi fører tilsyn med at regelverket etterleves
  • Vi utvikler nasjonale regler og innarbeider internasjonale regler
  • Vi informerer om kravene i regelverket
  • Vi overvåker og vurderer tilstanden
  • Vi deler vår kunnskap med tilsynsobjekter og samfunnet
  • Vi samarbeider nasjonalt og internasjonalt

Tivoli-illustrasjon

SJT fører tilsyn med:

SJT er en selvstendig etat underlagt Samferdselsdepartementet. Vi er i dag 65 kolleger i et tverrfaglig miljø.

Mer om oss

Jobbe i SJT

Ledige stillinger

Kontakt oss

SJT på Facebook

Ansatte

Avdelingane

Tildelingsbrev 2018

Formål og rolle

Instruks

Årsrapporter