Tilsynsprogrammer for 2021

Tilsynsprogram for henholdsvis jernbane, taubaner og fornøyelsesinnretninger er lagt ut på nettsidene våre.

Publisert: 11.02.2021   Endret: 11.02.2021

Tilsynsprogrammet for henholdsvis jernbane, taubaner og fornøyelsesinnretninger er basert på risikobildet, illustrert med dette «huset»:

Risikobilde for tilsynsområdene i SJT 2021

Med markedsrisiko mener vi blant annet at

 • få og dominerende aktører kan føre til begrenset konkurranse
 • vanskelig eller manglende tilgang på spor, tjenester, materiell og personell med nødvendig kompetanse kan gjøre det vanskelig å få innpass i markedet

Med leverandørstyring mener vi blant annet at

 • det er blitt flere aktører og leverandører for drift og vedlikehold (for eksempel arbeid i og ved spor)
 • styring av leverandører er krevende (sanksjonsmuligheter, tilgang til å revidere, små selskaper som kjøper fagkompetanse)

Med endringer i jernbanen mener vi blant annet

 • flere aktører
 • flere grensesnitt
 • utvikling av regelverk

Dokumentasjon og etterlevelse av sikkerhetsstyring innebærer blant annet

 • beredskap
 • plan og utstyr
 • uønskede hendelser
 • rapportering internt og til oss

Se tilsynsprogrammene her:

Tilsynsprogrammet for jernbane 2021

Tilsynsprogrammet for taubaner 2021

Tilsynsprogrammet for fornøyelsesinnretninger 2021