Statens jernbanetilsyn er omorganisert

Tilsynet er nå organisert i avdelinger med utgangspunkt i oppgavene vi løser, for eksempel å utstede driftstillatelser og utføre tilsyn.

Publisert: 08.01.2019   Endret: 08.01.2019

SJT består fra 1. januar 2019 av fem avdelinger, med ansatte både i Oslo og Trondheim:

  • Regelverk og internasjonalt arbeid
  • Tillatelser
  • Tilsyn
  • Markedsovervåking
  • Styring og fellestjenester

Tidligere var tilsynet blant annet organisert geografisk ut ifra om avdelingen arbeidet med tog (Oslo), taubaner eller fornøyelsesinnretninger (Trondheim).

Omorganiseringen fra 1. januar 2019 skal styrke tilsynets oppgaveløsing på alle områder, inkludert å gi markedsovervåking på jernbanesektoren en mer selvstendig rolle innen tilsynet. Oppgavene skal utføres uavhengig av om SJTs ansatte befinner seg i Oslo eller Trondheim.

– Den interne organiseringen er tilpasset endrede rammebetingelser og for å kunne innfri målene våre. Statens jernbanetilsyn skal være relevant, effektivt og legitimt. Vi skal ha en tydelig rolle for norsk samfunnssikkerhet på våre områder, sier direktør Erik Ø. Reiersøl-Johnsen.