Stabilt sikkerhetsnivå på jernbanen

Sikkerhetsnivået for jernbane, T-bane og trikk er fremdeles noe av det beste i Europa, viser SJTs årsrapport for 2017.

Publisert: 04.05.2018   Endret: 04.05.2018

Statens jernbanetilsyns årsrapport for 2017 viser at jernbaneaktørene, inkludert trikk og T-bane, i hovedsak overholder regelverk knyttet til sikkerhet og samtrafikk, og at bransjens arbeid med sikkerhet, inkludert sikring, er relativt godt. Sikkerhetsnivået for jernbane, T-bane og trikk er fremdeles blant de beste i Europa, og stabilt i forhold til tidligere år i Norge.

Ny metodikk

For tilsynsområdene taubane og fornøyelsesinnretning ble det vedtatt nye lover i 2017, og med dem er det tatt i bruk ny metodikk for å behandle søknader om driftstillatelser og gjennomføre tilsyn. Sikkerheten på taubane og i fornøyelsesinnretninger er stabil i forhold til tidligere år i Norge.

Internasjonalt samarbeid

På området markedsovervåking er mye ressurser brukt på internasjonalt samarbeid om regelverksutvikling og prinsipper for saksbehandling, spesielt knyttet til SERA-direktivet. Oppfølging av jernbanereformen har også vært viktig. En undersøkelse gjennomført av SJT viser at aktørene i bransjen har lav kunnskap om regelverket og klageadgangen. Informasjonsarbeid har dermed også vært prioritert og vil bli ytterligere prioritert de neste årene.

Les SJTs årsrapport for 2017.