SJT søker juridisk rådgiver

Stillingen i Oslo er et treårig engasjement med vekt på EU-rett og konkurranse i regulerte markeder.

Publisert: 12.02.2021   Endret: 12.02.2021

Den juridiske rådgiveren vil få oppgaver knyttet til å følge opp de sektorspesifikke reglene om konkurranse på like vilkår og markedsadgang i jernbanesektoren. Vi behandler klager fra markedsaktører og påser at tilgang til spor og jernbanetjenester gis på ikke-diskriminerende vilkår.

Søknadsfristen er 2. mars 2021.

Les mer og søk på stillingen som juridisk rådgiver.