SJT ønsker innspill fra virksomheter med driftstillatelse for fornøyelsesinnretning eller taubaneanlegg

Innspillene skal bidra til å kartlegge hvordan virksomhetene oppfatter og etterlever kravene som stilles til driftstillatelse.

Statens jernbanetilsyn (SJT) holder på å kartlegge hvordan virksomheter med taubaneanlegg og fornøyelsesinnretninger oppfatter kravene som stilles for å ha driftstillatelse, og hvordan regelverket etterleves.

Vi trenger innspill fra flest mulig av dere som har driftstillatelse! Innspill kan gis ved å sette av 5–10 minutter og svare på en anonym undersøkelse om kravene og regelverket:

Gå til undersøkelsen om taubaneanlegg. Symbol for taubaner

Gå til undersøkelsen om fornøyelsesinnretninger.Symbol for fornøyelsesinnretninger

Alle virksomheter som er registrert med tillatelse hos oss skal ha fått en e-post med lenke til undersøkelsen. I tillegg har alle kontaktpersoner for en virksomhet fått en SMS med oppfordring til å svare på undersøkelsen.

De som ikke har fått e-post og SMS må ta kontakt med oss for å oppdatere kontaktinformasjonen.

Dette skjemaet kan brukes til å melde fra om kontaktinformasjon. Skjemasymbol

Når kartleggingen er gjennomført vil vi publisere informasjon om resultatene.

På forhånd takk.