Saksbehandling sommeren 2022

På grunn av ferieavvikling kan saksbehandling ta noe lengre tid enn normalt i Statens jernbanetilsyn.

Lavere bemanning i juli og deler av august kan innebære at enkelte saker vil få lengre behandlingstid enn normalt.