Saksbehandling sommeren 2021

På grunn av ferieavvikling kan saksbehandling ta noe lengre tid enn normalt i Statens jernbanetilsyn.

Publisert: 15.06.2021   Endret: 15.06.2021

Lavere bemanning i juli og deler av august kan innebære at enkelte saker vil få lengre behandlingstid enn normalt.