Saksbehandling sommeren 2019

På grunn av ferieavvikling kan saksbehandling i Statens jernbanetilsyn ta noe lengre tid enn normalt.

Publisert: 01.07.2019   Endret: 01.07.2019

Lavere bemanning i juli og deler av august kan innebære at enkelte saker vil få lengre behandlingstid enn normalt.