Ordning med driftsledere vurderes

Statens jernbanetilsyn vurderer ordningen med driftsleder for henholdsvis taubaner og fornøyelsesinnretninger.

Publisert: 09.09.2019   Endret: 09.09.2019

Statens jernbanetilsyn (SJT) skal se på alle sider av ordningene. Blant annet skal SJT vurdere om det fortsatt bør være krav om sertifisering av driftsledere for taubaner og eventuelt hvordan en fremtidig sertifiseringsordning best kan innrettes.

Tilsvarende vil SJT vurdere ordningen med driftsledere for fornøyelsesinnretninger. SJT vil blant annet se nærmere på om ordningen bør videreføres i sin nåværende form, eller videreutvikles med krav om sertifisering og harmoniseres med ordningen for taubaner.

Kontakt med bransjene i høst

SJT vil i høst kontakte bransjeorganisasjonene for å samle synspunkter og høste erfaringer med dagens ordninger.

Vurderingen vil inngå i evalueringen av regelverket for taubaner og regelverket for fornøyelsesinnretninger. Evalueringen skal være ferdigstilt 1. juli 2020.

Spørsmål om denne saken kan sendes til: post@sjt.no. Skriv «Driftsledervurdering» i emnefeltet.