Nytt regelverk fra 1. juli

Det nye regelverket skal styrke sikkerheten i norske taubaner og fornøyelsesinnretninger.

Publisert: 30.06.2017   Endret: 30.06.2017

Sikkerhetsnivået hos aktørene som driver taubaner og fornøyelsesinnretninger i Norge er høyt.

Les mer om det nye regelverket for henholdsvis taubaner og fornøyelsesinnretninger.

Det nye regelverket skal ytterligere styrke sikkerheten, blant annet ved at:

  • Risikobildet blir tydeligere på grunn av mer spesifikke krav om innrapportering av ulykker, nestenulykker og hendelser
  • Tilsynet blir mer rettet mot virksomheter og innretninger der risikoen er størst (risikobasert tilsyn)
  • Statens jernbanetilsyn får flere virkemidler
  • Forbrukervernet øker på grunn av krav om sikkerhetsstillelse for forsikringsansvar etter ulykker i fornøyelsesinnretninger
  • Enklere og mer funksjonelle regler legger til rette for innovasjon og nye løsninger
  • Det blir forbud mot rus

Les mer om ulykkesstatistikk innen skiheiser og andre taubaner.
Les mer om ulykkesstatistikk innen fornøyelsesinnretninger.