Når kan fornøyelsesinnretninger og taubaner åpnes?

Det er ikke Statens jernbanetilsyn som avgjør når du kan åpne for publikum i forbindelse med koronasituasjonen.

Publisert: 06.05.2020   Endret: 10.06.2020

Statens jernbanetilsyn (SJT) gir deg driftstillatelse for din fornøyelsesinnretning eller taubane basert på om du har dokumentert at tekniske og driftsmessige krav er oppfylt. En slik tillatelse kreves alltid. Derimot er det ikke SJT som vurderer om du kan åpne for publikum av hensyn til situasjonen med koronaviruset.

Råd, retningslinjer og regelverk for koronasituasjonen i Norge håndteres av både lokale og sentrale myndigheter:

  • Kongen i statsråd og Helse- og omsorgsdepartementet har gitt forskrifter med hjemmel i smittevernloven (sentrale forskrifter)
  • Kommuner har fattet lokale forskrifter med hjemmel i samme lov
  • Helsedirektoratet har gitt ulike anbefalinger og råd for å håndtere situasjonen

Følg regjeringens og helsemyndighetenes anbefalinger for smittevernstiltak, og for å få svar på når det er sannsynlig at din virksomhet kan åpne eller gjenåpne.