Koronasituasjonen: tilsyn, vedlikehold og inspeksjoner

Bransjene vi fører tilsyn med opplever en rekke utfordringer for tiden. Stengte anlegg og problemer med å gjennomføre planlagte kontroller og vedlikehold skaper usikkerhet.

Publisert: 25.03.2020   Endret: 25.03.2020

Dere er, som alltid, ansvarlige for publikums sikkerhet. Dersom dere må utsette sikkerhetskritiske kontroller og vedlikehold på grunn av situasjonen, er det viktig at publikum ikke blir utsatt for økt risiko når dere starter driften igjen. Forskriftenes krav til sikkerhet er ikke endret.

Hva må dere gjøre før oppstart?

Alle kontroller og vedlikehold av betydning for publikumssikkerheten må gjennomføres før dere starter driften. Dersom dere på grunn av koronasituasjonen må utsette kontroller og vedlikehold ytterligere, må dere vurdere og dokumentere konsekvensene. Dersom dere kommer fram til at en utsettelse øker risikoen for publikum, eller er i tvil, kan dere ikke gjenoppta driften før kontrollene og vedlikeholdet er gjennomført.

Tilsyn

Som følge av koronasituasjonen kommer ikke SJT til å føre aktivt tilsyn med vedlikehold, spesielle inspeksjoner eller uavhengig teknisk kontroll så lenge denne krisen pågår. Disse temaene står imidlertid på årets tilsynsplaner, og vi vil igjen prioritere dem når krisen er over.

Hva har dere behov for veiledning om nå?

Vi ønsker å hjelpe dere til å oppfylle kravene i regelverket gjennom veiledning. Har dere spørsmål til oss, eller behov for mer informasjon om spesifikke temaer? Send det til oss på e-post. Da svarer vi ved å legge ut informasjon på våre nettsider slik at alle får tilgang til den samme informasjonen.