Hefte om regelverk

Du kan laste ned hefte med regelverk for taubaner og fornøyelsesinnretninger.

Publisert: 20.10.2017   Endret: 20.10.2017

Regelverkshefte for taubane og fornøyelsesinnretninger.Statens jernbanetilsyn sendte i høst ut heftet «Utvalgte lover, forskrifter og veiledninger for taubaner og fornøyelsesinnretninger» til alle registrerte virksomheter. Heftet kan nå lastes ned i PDF-format.

Heftet vil også ligge her:

Regelverk for taubaner.

Regelverk for fornøyelsesinnretninger.

Hvis du ønsker flere regelverkshefter, kan du rette en forespørsel direkte til Norsk Aero AS om å få trykket hefter for egen regning. Trykkeriet har gitt et prisanslag på 260 kroner per hefte. Prisen vil kunne endre seg avhengig av antall bestillinger mv. Norsk Aero AS kan kontaktes via e-post eller telefon 23 10 29 19.

Les mer om nytt regelverk i 2017 for taubaner.

Les mer om nytt regelverk i 2017 for fornøyelsesinnretninger.