Bransjemøte om sikkerhetskultur

Statens jernbanetilsyn (SJT) inviterer taubanevirksomheter og virksomheter med fornøyelsesinnretninger til bransjemøte i Oslo fredag 10. januar 2020.

Publisert: 20.12.2019   Endret: 20.12.2019

God sikkerhetsstyring er viktig for beredskapen i en virksomhet, men gode systemer virker ikke optimalt før de ansatte tenker på sikkerhet i hverdagen. Hvordan oppfatter de risiko? Hvordan handler de og hvordan kommuniserer de med hverandre? Summen av de ansattes kunnskap, motivasjon, holdninger og atferd blir til sikkerhetskultur.

Foredragsholder med bakgrunn fra Forsvaret

SJT har invitert Geir Ove Venemyr fra Høgskolen i Innlandet til å holde foredrag om verdien av å ha en god sikkerhetskultur. Venemyr har bred bakgrunn fra Forsvaret – blant annet Kystartilleriet/Kystjegerkommandoen, Befalsskolen for Sjøforsvaret og Sjøkrigsskolen. Han vil bruke eksempler fra sin bakgrunn til å snakke om mye av det som utgjør en god sikkerhetskultur: påvirkning, tillit, åpenhet, kommunikasjon, innflytelse, kompetanse, holdninger, læring og hva du i din rolle kan bidra med for å forbedre sikkerhetskulturen i virksomheten.

Ytringskultur

Sikkerhetskultur er også ytringskultur. Venemyr vil derfor snakke om verdien av å si fra om uønskede hendelser i virksomheten. Mest mulig kunnskap om uønskede hendelser gir et bedre grunnlag for å ta beslutninger som kan styrke beredskapen i virksomheten.

Bransjemøtet om sikkerhetskultur

  • Dato: 10. januar
  • Tidspunkt: Klokka 9-11.30
  • Sted: SJT, Karl Johans gate 41B, Oslo

Bransjemøtet har plass til 60 deltakere. Det vil bli servert frukt og kaffe.

Fra klokka 11 til 11.30 vil representanter fra SJT være tilgjengelig for spørsmål. Dette kan være spørsmål om temaet for møtet eller andre temaer det er ønskelig å drøfte. Send gjerne spørsmål på forhånd til tow@sjt.no.

Meld deg på til møtet her.