Årsrapport 2019 publisert

SJT har satset mer på veiledning til virksomhetene.

Publisert: 30.04.2020   Endret: 30.04.2020

Jernbane

Norge har gjennom flere år vært et av landene i Europa med færrest drepte og alvorlig skadde per kjørte togkilometer. I fjor omkom én person på jernbanenettet – mot fem i 2018.

SJT fikk innrapportert cirka 21.000 uønskede jernbanehendelser på jernbanenettet i 2019. Antall hendelser knyttet til arbeid i og ved spor er redusert betydelig. Dette har vært et område SJT har fokusert på i flere år, og det synes å gi en positiv utvikling.

Taubaneanlegg og fornøyelsesinnretninger

Ingen personer omkom i taubaneanlegg og fornøyelsesinnretninger i 2019. Innrapporterte uønskede hendelser i 2019 har økt betydelig fra året før etter at SJTs tilsyn og veiledning har tydeliggjort kravene til rapportering.

Etter veiledningsaktivitet fra SJT har søknader om tillatelser i større grad vært komplette og dekkende. Dette har gjort saksbehandlingen mer effektiv, både for søkerne og for SJT.

Markedsovervåking

Som markedsovervåker behandlet SJT i 2019 to klagesaker av prinsipiell interesse: den ene om infrastrukturavgifter og påslag, den andre om vilkår for tilgang til terminaler. I sistnevnte sak ble klagen trukket som følge av at partene selv fant frem til en løsning.

I saken om infrastrukturavgifter stevnet Bane NOR staten etter SJTs vedtak i klagesaken. Saken vil gå for retten våren 2020.

SJTs årsrapport for 2019. PDF-ikon.