Tom Refsum Aatlo

Publisert: 23.10.2018   Endret: 03.01.2019

Tom R. Aatlo.

Rolle og ansvar i SJT:
Seniorrådgiver i avdelingen for regelverk og internasjonalt arbeid.

Utdanning:
Juridisk embetseksamen og et grunn- og mellomfag i kriminologi.

Hvordan ser din arbeidshverdag ut?
Den består ofte av prosjektmøter, selvstendig arbeid med regelverksutvikling og ulike former for juridisk kvalitetssikring.

Hvordan får du brukt utdanningen din hos oss?
Som jurist får jeg brukt mange sider av utdanningen. Et stort og komplekst regelverk gir mange faglige utfordringer.

Hva er det beste med å jobbe i tilsynet?
At det er ordnede forhold, utbredt samarbeid mellom ulike profesjoner og ikke minst svært gode kollegaer.

Innsideinformasjon om tilsynet?
At vi driver tilsyn med taubaner og fornøyelsesinnretninger.

Tre ord som beskriver SJT som arbeidsplass?
Interessante oppgaver, dyktige kollegaer og et godt arbeidsmiljø.