Katherine Hui

Publisert: 23.10.2018   Endret: 03.01.2019

Katherine Hui.

Rolle og ansvar i SJT:
Senioringeniør i avdelingen for tilsyn.

Utdanning:
Sivilingeniør med spesialisering HMS.

Hvordan ser din arbeidshverdag ut?
Det er en varierende hverdag. Det er en del selvstendig arbeid, men samtidig avhengig av samarbeid med kollegaer. Hverdagen kan bestå av møtevirksomhet, både internt og eksternt, å vurdere ulike systemer, ulike saksbehandlinger – som for eksempel oppfølging av uønskede hendelser og havarikommisjonsrapporter.

Hvordan får du brukt utdanningen din hos oss?
Jeg får brukt utdanningen til å løse ulike oppgaver, for eksempel å vurdere og ha sikkerhetsforståelse av ulike systemer.

Hva er det beste med å jobbe i tilsynet?
Godt arbeidsmiljø og varierte oppgaver.

Innsideinformasjon om tilsynet?
I tillegg til tilsyn av jernbanevirksomheter, fører vi også tilsyn med taubaner og fornøyelsesinnretninger. Vi har to kontor, ett i Oslo og ett i Trondheim.

Tre ord som beskriver SJT som arbeidsplass?
Godt arbeidsmiljø, stor takhøyde og dyktige kollegaer.