Lover og forskrifter

Alle som jobber med jernbane, taubane og fornøyelsesinnretninger har ansvar for å følge Norges lover og forskrifter. Norge må også følge internasjonale regler, som for eksempel EØS-avtalen. Her er alle lover og forskrifter samlet i en søkbar tabell.

Publisert: 10.05.2016   Endret: 14.09.2017

Se lenker nederst for regelverk og høringer for enten jernbane, taubane eller fornøyelsesinnretninger. 

Lov/forskrift Kommentarer/veiledninger
Jernbane-
undersøkelsesloven
 
Infrastrukturregisterforskriften  
ERTMS-togframføringsforskriften Kommentarer til ERTMS-togframføringsforskriften (PDF-fil).

CSM RA-forskriften

Figuren som viser fremgangsmåten for risikovurderinger er tydeligere i den engelske versjonen (PDF-fil)

ERA Guide for the application of the CSM Regulation (PDF-fil)

ERA Collection of examples of risk assessments and of some possible tools supporting the CSM Regulation (PDF-fil)

Orienteringsbrev til virksomhetene om forskrift som trer i kraft 21. mai 2015 (PDF-fil)

CSM CST-forskriften  
CST-forskriften Les mer på ERAs nettsider
Modulforskriften Les mer på ERAs nettsider
CSM-CA for sikkerhetsgodkjenning  
CSM-CA for sikkerhetssertifikat   Oversettelsen av vedlegg 3 punkt C4 er feil. Se heller den engelske versjonen (PDF-fil)

NVR-forskriften

ERAs Application Guide

Nasjonalt køyretøyregister (sNVR)

Specification of the national vehicle register (NVR Decision)

Part 9-13 NVR-forskriften

Forskrift om referansedokument for krav til kjøretøy på det nasjonale jernbanenettet ERA Application Guide
ERATV-forskriften  
Forskrift om typesamsvarserklæring  
ECM-forskriften ERA Certification of entities in charge of maintenance
Fråhaldspliktforskrifta Kommentarer til fråhaldspliktforskrifta
Førerforskriften

Søknadskjema for førerbevis

Attest for helseundersøkelse under førerforskriften

Kriterier for godkjenning av opplæringssenter osv (PDF-fil)

Modell for sertifikat etter førerforskriften

Modell for bekreftet kopi av sertifikat

   
Jernbaneforskriften  

Jernbaneinfrastrukturforskriften

Kommentarer til jernbaneinfrastrukturforskriften
Jernbanepassasjerrettighetsforskriften  
Jernbaneundersøkelsesforskriften Veiledning til jernbaneundersøkelsesforskriften (PDF-fil).
Kjøretøyforskriften

Aktuelle spørsmål og svar ved søknad om tillatelse til å ta i bruk kjøretøy

Veiledning til kjøretøyforskriften (PDF-fil)

Kjøretøytillatelse krever uavhengig vurdering

Lisensforskriften  
Opplæringsforskriften Kommentarer til opplæringsforskriften
Overvåkingsforskriften  
Samtrafikkforskriften Kommentarer til samtrafikkforskriften
Sikkerhetsstyringsforskriften Kommentarer til sikkerhetsstyringsforskriften
Sikringsforskriften Kommentarer til sikringsforskriften
Tilsynsforskriften  
Togframføringsforskriften Kommentarer til togframføringsforskriften (PDF-fil)
Varslings- og rapporteringsforskriften Veiledning til varslings- og rapporteringsforskriften (PDF-fil)
Kravforskriften Kommentarer til kravforskriften
Museumsbaneforskriften Kommentarer til museumsbaneforskriften 
Sidesporforskriften Kommentarer til sidesporforskriften 
Tillatelsesforskriften Kommentarer til tillatelsesforskriften 
COTIF-loven  
ERA-forskriften  
Transport av farlig gods - ADR/RID  
Ekomloven  
Brann- og eksplosjonsvernloven  
Forskrift om gjennomføring av 
EØS-avtalen for jernbane
 
Taubaneloven  
Jernbaneloven  
Jernbaneansvarsloven   
Forskrift om taubaner   
Gebyrforskrift for taubaner  
Tivoliloven  
Forskrift om fornøyelsesinnretninger   
Gebyrforskrift for fornøyelsesinnretninger  
Forskrift om offentlig persontransport Forordning 1370/2007/EF om kollektivtransport
Forskrift om europeisk jernbanenett for godstransport Forordning 913/2010/EU om godskorridorer
TSI OPE-forskriften

ERA TSI Application Guide

ERA TSI application guide gjelder den forrige versjonen av TSI-en. En ny er under utarbeidelse.

TSI Application Guide. OPE TSI

Gjennomføringsplan TSI OPE
Nasjonal gjennomføringsplan i medhold av TSI OPE 2015/995/EU artikkel 3d nummer 2

Implementation Plan TSI OPE

TSI ENE-forskriften 

TSI Application Guide ENE-TSI 

Gjennomføringsplan TSI ENE
Nasjonal gjennomføringsplan for TSI Energi

TSI INF-forskriften 

TSI Application Guide INF-TSI 

Gjennomføringsplan TSI INF
Nasjonal gjennomføringsplan for TSI Infrastruktur

TSI PRM-forskriften 

TSI Application Guide PRM-TSI 

Gjennomføringsplan TSI PRM
Nasjonal gjennomføringsplan for TSI funksjonshemmede og bevegelseshemmede personer
 

TSI LOC & PAS-forskriften 

I henhold til artikkel 11 i forordning 2014/1301/EU vil det kunne være snevre tilfeller hvor de gamle TSI-ene fortsatt gjelder.

TSI-rullende materiell – høyhastighet (PDF-fil)

TSI-rullende materiell – lokomotiver og rullende materiell for passasjertrafikk (PDF-fil)

ERA TSI Application guide LOC&PAS-TSI

 
TSI WAG-forskriften  TSI Application Guide. WAG TSI
TSI SRT-forskriften   TSI Application Guide SRT-TSI

TSI CCS-forskriften

ERA TSI Application Guide. CCS TSI 

Lovdata har feil engelsk vedlegg til rettsakten. Bruk inntil videre denne lenken

TSI NOISE-forskriften   TSI Application Guide. Noise TSI
TSI TAP-forskriften   Denne veiledningen er relevant for både TSI TAP og TSI TAF:

ERA technical document TAP TSI (PDF-fil)

 
TSI TAF-forskriften  

ERA Application guides for the telematics applications for freight. TAF TSI

Denne veiledningen er relevant for både TSI TAP og TSI TAF:
ERA technical document TAP TSI
 (PDF-fil)

 
STM (kompatibelt med ETCS-utrustning iht. baseline 3) Følgende dokument skal benyttes:
STM FRS BVS 544.65001, versjon 6.0, nov. 2014:

STM FRS BVS 544.65001, versjon 6.0, Innledning (PDF-fil)

STM FRS BVS 544.65001, versjon 6.0, kapittel 3 (PDF-fil)

STM FRS BVS 544.65001, versjon 6.0, kapittel 4 (PDF-fil)

STM FRS BVS 544.65001, versjon 6.0, kapittel 5 (PDF-fil)

STM FRS BVS 544.65001, versjon 6.0, kapittel 8 (PDF-fil)

STM GRS TR GRS, versjon 6.0 (PDF-fil)

 
 

STM RAMS Requirements 100200 E003, version A, april 2008 (PDF-fil)

Veiledning i ATC-installasjoner i kjøretøy, dok. nr. 411-b2, version 01, april 2008 (PDF-fil)

 
STM (Specific Transmission Module)  STM FRS BVS 544.65001, versjon 5.2, nov. 2014:

STM FRS BVS 544.65001, versjon 5.2, Innledning (PDF-fil)

STM FRS BVS 544.65001, versjon 5.2, kapittel 3 (PDF-fil)

STM FRS BVS 544.65001, versjon 5.2, kapittel 4 (PDF-fil)

STM FRS BVS 544.65001, versjon 5.2, kapittel 5 (PDF-fil)

STM FRS BVS 544.65001, versjon 5.2, kapittel 8 (PDF-fil)

STM General Technical Requirements 100200 E004,TR GRS version 5.2, okt. 2014 (PDF-fil)

 
STM (Specific Transmission Module) [tidligere, utgått versjon]  STM FRS BVS 544.65001, versjon 5.1, okt. 2009:

STM FRS BVS 544.65001, versjon 5.1, Innledning (PDF-fil)

STM FRS BVS 544.65001, versjon 5.1, kapittel 3 (PDF-fil)

STM FRS BVS 544.65001, versjon 5.1, kapittel 4 (PDF-fil)

STM FRS BVS 544.65001, versjon 5.1, kapittel 5 (PDF-fil)

STM FRS BVS 544.65001, versjon 5.1, kapittel 8 (PDF-fil)

STM General Technical Requirements Specification 100200 E004, versjon 5.1, okt. 2009 (PDF-fil)