Ansatte

Publisert: 29.08.2016   Endret: 22.06.2017

Navn Stilling Avdeling Oppgaver Telefon
Andersen, Ronny Seniorrådgiver Administrasjon Budsjettutarbeidelse; økonomioppfølging
og intern rapportering; internkontroll;
faglig ansvar aktivitetsregistrering
22 99 59 10
Andresen, Tonje Merete Rådgiver Markeds-overvåking Oppfølging/kontroll med avgifter for bruk av spor og tjenester; klagesaker; samfunnsøkonomisk analyse; internasjonale møter 22 99 59 27
Bjørnsen, Marte Steinsund  Seniorrådgiver  Juridisk  Taubane og
fornøyelses-
innretning 
73 60 40 35 
Bruun, Arild  Revisjonsleder  Sikkerhets-
styring og tilsyn 
Revisjon  22 99 59 32 
Brænden, Ingrid Buhaug  Avdelingsdirektør  Administrasjon    22 99 59 55 
Brønlund, Karianne N.  Avdelingsdirektør  Juridisk    22 99 59 13 
Bush, Jorunn Anne  Seniorrådgiver  Sikkerhets-
styring og tilsyn 
Internasjonal
koordinering 
22 99 59 39 
Bøen, Jan  Sjefingeniør  Taubane og fornøyelses-
innretning
Inspektør taubane
og fornøyelses-
innretning 
73 60 40 22 
Bøklepp, Kåre  Seniorrådgiver  Sikkerhets-
styring og tilsyn 
Statistikk; uønskede hendelser;
SHT-rapporter 
22 99 59 35 
Corneliussen, Trine L.  Seniorrådgiver  Administrasjon  Utvikling gebyr,
økonomi og
administrative
tjenester
22 99 59 26 
Eie, Erik  Senioringeniør  Teknologi og framføring  Tillatelser til å
ta i bruk infrastruktur;
signal/ERTMS 
22 99 59 25 
Eikeland, Kristoffer J.  Seniorrådgiver  Markeds-overvåking  Regelverksarbeid; jernbanereform og konkurranseutsetting; ruteplanprosess; tilgang til serviceanlegg og infrastrukturkapasitet; klagesaker; EU-rett; internasjonale møter 22 99 59 29 
Einarsen, Nina  Seniorrådgiver  Administrasjon  Virksomhetsutvikling, styringssystem, rapportering, HMS; brukerundersøkelser; anskaffelser og avtaleoppfølging  22 99 59 18 
Fisknes, Marte  Seniorrådgiver  Markeds-
overvåking 
regelverksarbeid; den fjerde jernbanepakken; klagesaker; tilgang og avgifter for bruk av spor og tjenester; rammeavtaler; EU-rett; internasjonale møter 22 99 59 41 
Flateng, Vigdis  Seniorsekretær  Administrasjon  Kontaktpunkt for leverandører av
tjenester; innkjøp
til drift av kontorlokaler; ansvar for inngående fakturaer; stedfortreder resepsjon 
22 99 59 33 
Furunes, Bente  Seniorsekretær  Taubane og fornøyelses-
innretning 
Registrering, oppfølging
og purring på pålegg; registrere årsrapporter
og ulykkes-/
hendelsesrapporter
fra bransjen; kontaktpunkt for leverandører av tjenester, innkjøp til drift av kontorlokaler 
73 60 40 33 
Gotheim, Tone  Seniorrådgiver  Juridisk  Sikring; leverandør-
styring 
22 99 59 48 
Grefsrud, Tore  Seniorrådgiver  Administrasjon  IT og telefoni: Ansvar
for drift/brukerstøtte-
avtaler og kontakt med leverandører 
22 99 59 56 
Grøn, Ine Ancher  Senioringeniør  Sikkerhets-
styring og tilsyn 
Sikkerhetsstyring; sikkerhetssertifikater; beredskap; CSM RA  22 99 59 19 
Hagbø, Geir  Senioringeniør  Teknologi og framføring  Tillatelser til å ta i bruk infrastruktur; signal/spor  22 99 59 46 
Haneborg, Thomas  Seniorrådgiver  Sikkerhets-
styring og tilsyn 
Sikring  22 99 59 49 
Heiszter, Espen  Seniorrådgiver  Taubane og fornøyelses-
innretning 
Inspektør taubane
og fornøyelses-
innretning 
73 60 40 27 
Helmersen, Hanne  Seniorrådgiver  Administrasjon Systemansvar for databasen Synergi;
import av uhellsdata og videreutvikling av Synergi
22 99 59 30 
Helsinghof, Tom Seniorrådgiver Teknologi og framføring Togframføring 22 99 59 23
Hestevik, Andreas  Senioringeniør  Teknologi og framføring  Tillatelser til å ta i bruk kjøretøy og infrastruktur  22 99 59 08 
Hilton, Harald  Seniorrådgiver  Juridisk  Regelverk jernbane; kjøretøy; TAF-regelverk; tilsyn; sikkerhetsstyring 22 99 59 24 
Hommedal, Hanne  Førstekonsulent  Juridisk  TSI OPE; togframføring; offentlige anskaffelser; innsyn  22 99 59 54 
Hui, Katherine  Senioringeniør  Sikkerhets-
styring og tilsyn 
Sikkerhetsstyring; ulykkesstatistikk; CST, CSI  22 99 59 12 
Høgden, Camilla  Rådgiver  Taubane og fornøyelses-
innretning 
Administrere og
følge opp gebyrer for taubaner og fornøyelses-
innretninger; drifts-
ledersertifisering for taubaner; fakturering, regnskap og reiseregninger
73 60 40 34 
Iversen, Anne-Kristin  Seniorsekretær  Administrasjon  Resepsjon; 
tilrettelegging av arrangementer;
sekretærtjenester
22 99 59 14 
Jansen, Are Underdal  Arkivleder  Administrasjon  Overordnet faglig
ansvar for SJTs arkivtjeneste, arkivdanningen og bevaringen av SJTs arkivmateriale; stedfortreder for IT-ansvarlig
22 99 59 47 
Jensen, Geir Martin  Senioringeniør  Taubane og fornøyelses-
innretning 
Inspektør taubane
og fornøyelses-
innretning 
73 60 40 21 
Knudsen, Ingrid  Rådgiver  Administrasjon  Daglig drift av arkivet; brukerstøtte og
rådgivning i
anskaffelses-
prosesser 
22 99 59 20 
Kristoffersen, Solfrid R.  Seniorrådgiver  Juridisk  Jernbanereformen; sikkerhetssertifikater; ulykkesstatistikk; førerforskriften; sikkerhetsstyring 22 99 59 43 
Langdal, Einar  Senioringeniør  Sikkerhets-
styring og tilsyn 
Sikkerhetsstyring; sikkerhetssertifikat og sikkerhetsgodkjenning; farlig gods  22 99 59 53 
Ljunggren, Mona  Seksjonssjef  Markeds-
overvåking 
  22 99 59 36 
Lundkvist, Kuno  Senioringeniør  Sikkerhets-
styring og tilsyn 
Revisjon; beredskap  22 99 59 34 
Mjelstad, Mette  Seniorrådgiver  Teknologi og framføring  Togframføring; trafikkstyring;
helsekrav; opplæring 
22 99 59 51 
Mjøs, Bente  Rådgiver  Teknologi og framføring  Rutiner relatert til førerforskriften; regelverksutvikling  22 99 59 22 
Monsø, Bjørnar  Avdelingsdirektør  Taubane og fornøyelses-
innretning 
  73 60 40 32 
Owrehagen, Terje  Rådgiver  Kommunikasjon  Redaksjonelt arbeid;
intra- og internett: fotoarkiv;
presentasjoner; morgenmøter, sikkerhetsseminar 
22 99 59 59 
Popa, Bogdan  Senioringeniør  Teknologi og framføring  Tillatelser til å ta i bruk kjøretøy; kryssaksept  22 99 59 17 
Ravik, Øystein  Avdelingsdirektør  Sikkerhets-
styring og tilsyn 
  22 99 59 07 
Reiersøl-Johnsen, Erik Ø.  Direktør      22 99 59 01 
Roan, Kjersti C.  Rådgiver  Administrasjon  Arkivsystem: videreutvikling,
opplæring, rådgivning 
22 99 59 02 
Rodahl, Silje  Senioringeniør  Taubane og fornøyelses-
innretning 
Inspektør taubane
og fornøyelses-
innretning 
73 60 40 28 
Samstad, Geir-Rune Revisjonsleder  Sikkerhets-
styring og tilsyn 
Revisjon; sikkerhetsstyring;
CSM Supervision;
CSM RA 
22 99 59 28 
Santos, Marites  Rådgiver  Administrasjon  Lønn; refusjoner; regnskap  22 99 59 42 
Schjelderup, Tor Erik  Seniorrådgiver  Teknologi og framføring  Tillatelser til å
ta i bruk infrastruktur; saksbehandling NVR 
22 99 59 57 
Schmid, Bernd  Fagdirektør  Taubane og fornøyelses-
innretning 
  73 60 40 29 
Skjær, Are Izquierdo  Førstekonsulent  Teknologi og framføring  Saksbehandling, førerforskriften;
unntak fra helsekrav
og NVR 
22 99 59 16 
Stordahl, Liz Anette  Senioringeniør  Teknologi og framføring  Tillatelser til å ta i bruk infrastruktur; signal/spor  22 99 59 11 
Sæteren, Sjur  Fagdirektør  Sikkerhets-
styring og tilsyn 
Revisjon; styringssystemer  22 99 59 06 
Søetorp, Knut  Senioringeniør  Teknologi og framføring  Tillatelser til å ta i bruk kjøretøy og infrastruktur  22 99 59 52 
Thalberg, Hege G.  Overingeniør  Sikkerhets-
styring og tilsyn 
Sikkerhetsstyring; sikkerhetsgodkjenning; CSM RA; oppfølging av uønskede hendelser  22 99 59 21 
Thorsvik, Elisabeth  Seniorrådgiver  Administrasjon  Lederstøtte;
rekruttering/
ansettelser;
HR-håndbøker; personalpolitikk; sykefravær og
IA-arbeid; kompetanseutvikling 
22 99 59 45 
Torgersen, Henriette F.V.  Seniorrådgiver  Administrasjon  Innkjøpsansvarlig; avtaleoppfølging; personopplysninger 22 99 59 40 
Tvetene, Ingrid Helene Stranna Rådgiver Administrasjon HR og HMS; årshjul for virksomhetsstyring og rapportering 22 99 59 09
Warholm, Gro  Seniorrådgiver  Kommunikasjon    22 99 59 44
95 99 41 44
 
Zulovic, Kemal  Førstekonsulent  Markeds-
overvåking 
Statistikk; kryssubsidiering og adskilte regnskap; tilgang/avgifter spor og tjenester; klagesaker; jernbanereform og konkurranseutsetting; samfunnsøkonomisk analyse; internasjonale møter  22 99 59 58 
Öster, Johanna Maria  Avdelingsdirektør  Teknologi og framføring    22 99 59 37 
Østerås, Trond  Senioringeniør  Taubane og fornøyelses-
innretning 
Inspektør taubane
og fornøyelses-
innretning 
73 60 40 23 
Aatlo, Tom Refsum  Seniorrådgiver  Juridisk  Infrastruktur; jernbanepakke IV 22 99 59 38