Om oss

Statens jernbanetilsyn er tilsynsmyndighet for tog, trikk og T-bane og for taubaner og fornøyelsesinnretninger i Norge.

Publisert: 30.08.2016   Endret: 14.03.2017

Jernbane-illustrasjon.Vår rolle er i første rekke å være en pådriver for sikkerhet i disse bransjene. En annen oppgave er å bidra til et jernbanemarked med sunn konkurranse, blant annet ved at alle jernbaneforetak får tilgang til spor, serviceanlegg og tjenester på like vilkår. Vi fører også tilsyn med at aktørene har systemer som ivaretar sikring mot tilsiktede handlinger som terror og sabotasje.

Innen alle bransjene er det tilsynets oppgave å fremme norske interesser i europeisk regelverksutvikling. Å følge opp regelverket for samtrafikk står sentralt, slik at det etableres et enhetlig jernbanesystem over landegrensene i Europa.

Tilsynets oppgaver:

  • Taubane-illustrasjonVi fører tilsyn med at regelverket etterleves
  • Vi utvikler nasjonale regler og innarbeider internasjonale regler
  • Vi informerer om kravene i regelverket
  • Vi overvåker og vurderer tilstanden
  • Vi deler vår kunnskap med tilsynsobjekter og samfunnet
  • Vi samarbeider nasjonalt og internasjonalt

Tivoli-illustrasjon

Statens jernbanetilsyn fører kontroll og tilsyn med:

  • over 30 jernbanevirksomheter
  • cirka 330 virksomheter med nesten 900 fornøyelsesinnretninger i blant annet park og tivoli
  • cirka 375 virksomheter med over 800 taubaneanlegg.

Statens jernbanetilsyn er en selvstendig etat underlagt Samferdselsdepartementet. Vi er i dag 65 kolleger i et tverrfaglig miljø.

 

Mer om oss

Jobbe i SJT

Ledige stillinger

Kontakt oss

Ansatte

Avdelingane

Tildelingsbrev 2017

Formål og rolle

Instruks

Årsrapporter