Rapportering av jernbaneulykke, alvorlig jernbanehendelse og jernbanehendelse

Skjema for rapportering av uønskede hendelser

Jernbaneulykke og alvorlig jernbanehendelse rapporteres skriftlig senest 72 timer etter ulykke/alvorlig hendelse til hhv. Statens havarikommisjon for transport (SHT) og Statens jernbanetilsyn (SJT). Jernbanehendelse rapporteres til SJT innen 8 dager, jmf. varslings- og rapporteringsforskriften

 

Skjema er utarbeidet av SHT og SJT i fellesskap:

 SHT logo   SJT logo

 

1. Fyll ut alle relevante felt i skjemaet.
2. Kontroller at opplysningene i skjemaet er korrekte.
3. Felt med stjerne (*) må fylles ut.
4. Klikk på knappen «Send».

 

Opplysningene sendes nå elektronisk til instansene angitt under Hendelsesomfang.
Du mottar kvittering på e-post.

 

Info ikon Hvis du klikker på informasjonsikonet kommer det fram hjelpetekst for feltgruppen i høyre kolonne.

  • print
Rapportering av jernbaneulykke, alvorlig jernbanehendelse og jernbanehendelse
Rapportering av jarnbaneulukke, alvorleg jarnbanehending og jarnbanehending

Skjema for rapportering av uønskede hendelser

Jernbaneulykke og alvorlig jernbanehendelse rapporteres skriftlig senest 72 timer etter ulykke/alvorlig hendelse til hhv. Statens havarikommisjon for transport (SHT) og Statens jernbanetilsyn (SJT). Jernbanehendelse rapporteres til SJT innen 8 dager, jmf. varslings- og rapporteringsforskriften

 

Skjema er utarbeidet av SHT og SJT i fellesskap:

 SHT logo   SJT logo

 

1. Fyll ut alle relevante felt i skjemaet.
2. Kontroller at opplysningene i skjemaet er korrekte.
3. Felt med stjerne (*) må fylles ut.
4. Klikk på knappen «Send».

 

Opplysningene sendes nå elektronisk til instansene angitt under Hendelsesomfang.
Du mottar kvittering på e-post.

 

Info ikon Hvis du klikker på informasjonsikonet kommer det fram hjelpetekst for feltgruppen i høyre kolonne.

Skjema for rapportering av uønskte hendingar (nynorsk)

Jarnbaneulukke og alvorleg jarnbanehending skal rappoteras skriftleg seinast 72 timar etter ulukke/alvorleg hending til Statens havarikommisjon for transport (SHT) og Statens jarnbanetilsyn (SJT). Jarnbanehending skal rapporterast til SJT innan 8 dagar, jmf. varslings- og rapporteringsforskrifta.

 

Skjemaet er utarbeidt av SHT og SJT i fellesskap:

 SHT logo   SJT logo

 

1. Fyll ut alle relevante felt i skjemaet.
2. Kontroller at opplysningane i skjemaet er korrekte.
3. Felt med stjerne (*) må fyllast ut.
4. Klikk på knappen «Send».

 

Opplysningane blir no sende elektronisk til instansane meldt under Hendingsomfang.

Du mottek kvittering på e-post

 

Info ikon Dersom du klikkar på informasjonsikonet kjem det fram hjelpetekst for feltgruppa i høgre kolonne.