Tilsynsrapport fra Oslo T-banedrift offentliggjort

Denne tilsynsrapporten beskriver avvik og observasjoner etter revisjon av sikkerhetsstyringssystemet som gjelder for Oslo T-banedrift AS sin virksomhet. Hovedkonklusjon er at Oslo T-banedrift AS har gjennomført mange tiltak for forbedring siden forrige revisjon.

Oslo T-banedrift AS har enkelte mangler i interne bestemmelser når det gjelder kompetanse, avvikshåndtering, ved gjennomføring av interne revisjoner og i gjennomføringen av ledelsens gjennomgåelse.

Rapporten finner du her.