Nye forskrifter vedtatt

Statens jernbanetilsyn vedtok 2. desember to nye forskrifter; Forskrift om metode for vurdering av sikkerhetsgodkjenning og forskrift om metode for vurdering av sikkerhetssertifikat.

De vedtatte forskriftene er; Forskrift om gjennomføring av kommisjonsforordning (EU) nr. 1169/2010 om felles sikkerhetsmetode for vurdering av samsvar med krav for å få sikkerhetsgodkjenning for jernbane på det nasjonale jernbanenettet (forskrift om metode for vurdering av sikkerhetsgodkjenning) (http://lovdata.no/ltavd1/filer/sf-20111202-1176.html)

og forskrift om gjennomføring av kommisjonsforordning (EU) nr. 1158/2010 om felles sikkerhetsmetode for vurdering av samsvar med krav for å få sikkerhetssertifikat for jernbane på det nasjonale jernbanenettet (forskrift om metode for vurdering av sikkerhetssertifikat) (http://lovdata.no/ltavd1/filer/sf-20111202-1177.html). Forskriftene trer i kraft straks.

 Forskriftene er kunngjort i Norsk Lovtidend avdeling I nr. 12.

 For nærmere redegjørelse for kommisjonsforordningen vises det til høringsbrevene, som du finner her;

- Forskrift om gjennomføring av kommisjonsforordning (EU) nr. 1169/2010

Forskrift om gjennomføring av kommisjonsforordning (EU) nr. 1158/2010