Ny gebyrforskrift for tau- og kabelbane

Samferdselsdepartementet har fastsatt en ny forskrift for gebyr for tau- og kabelbane, gjeldende fra 10. januar 2012. 

Se forskriften i lovdata her.

For Jernbanetilsynets øvrige lover og forskrifter i taubanesektoren, se vår oversikt her.