Internasjonalt samarbeid

Statens jernbanetilsyn gjør et stort internasjonalt arbeid, og er medlem i en rekke internasjonale arbeidsgrupper.  Generelt er det en utvikling mot større internasjonalisering og standardisering av jernbanevirksomheten i Europa. Tilsynet har derfor som mål å være aktivt med i relevante internasjonale fora for å medvirke til erfaringsutveksling om trafikksikkerhet, for å sikre seg kunnskap om utviklingen i andre land og for å fremme harmonisering av regelverk, spesielt mot EU. Norge har tradisjonelt hatt et nært samarbeid med Sverige og Danmark om grenseoverskridende trafikk.

Nå har vi laget en samlet oversikt over alle de internasjonale arbeidsgruppene SJT deltar i. Oversikten finner du her på våre internasjonale sider.