Jernbanevirksomheter

Foto: Rune Fossum.

 

Virksomheter med lisens, tillatelse eller sikkerhetssertifikat til å drive jernbanevirksomhet i Norge.

Sikkerhetssertifikatene til alle jernbanevirksomheter i Europa.