Jernbanevirksomheter

Foto: Rune Fossum.

 

Denne siden inneholder en oversikt over virksomheter med lisens, tillatelse eller sikkerhetssertifikat til å drive jernbanevirksomhet i Norge.

 

Du kan se sikkerhetssertifikatene til alle jernbanevirksomheter i Europa på internettsidene til Det europeiske jernbanebyrået (ERA).